Cartel · Folla

Basta de mentiras e manipulación. Fóra o PP da Xunta! 21 de xaneiro - Compostela 12h. na Alameda todos e todas á manifestación!

As imaxes de praias infestadas de pellets, de animais mortos que empezan a aparecer, de centos de voluntarios con escasos medios realizando tarefas de limpeza e, sobre todo, a ocultación durante semanas por parte da Xunta do PP desta mova catástrofe medioambiental, están a revivir a tráxica experiencia do Prestige hai agora vinte e un anos.

O 13 de decembro un particular daba a primeira voz de alarma tras atoparse sacos enteiros e pellets soltos nunha praia de Ribeira. Desde entón, fai máis dun mes!, e ante o deixamento, inacción e incompetencia tanto do PP na Xunta coma do PSOE no Goberno estatal, que ten as competencias do Mar, este material estendeuse por toda a costa galega e o litoral cantábrico.

Entre outras moitas consecuencias nefastas, a fauna mariña está a inxerilo e despois comeremos todos e todas nós esa fauna contaminada. Basta de palabras, recursos xa!

Pero a chulería e prepotencia do PP é incrible. Primeiro ocultan a información todo o tempo que poden, despois menten descaradamente negando o carácter tóxico deste material, a pesar da evidencia científica sobre os graves e variados riscos para a nosa saúde e para o medioambiente. E aínda arremeten contra a onda de voluntarios e voluntarias, sen apenas recursos, que limpan praias pedíndolles “andar con coidado” e “un pouco de orde”.

Faltoulles pouco para dicir que os pellets están “riquísimos”. Tómannos por parvos, pero témolo claro: o seu desprezo á xente e ó medioambiente, o seu cinismo e incompetencia, é a outra cara das súas políticas de recortes sociais e privatizacións para maior negocio dos seus amigotes empresarios. Hai que botar ó PP da Xunta e levantar unha mobilización masiva nas rúas.

Desde o Sindicato de Estudantes chamamos a tódalas e tódolos estudantes e mozos e mozas a participar na manifestación do próximo domingo 21 en Compostela, ás 12h. na Alameda. Contacta connosco para organizar accións de protesta no teu instituto ou facultade.

***

Nueva catástrofe medioambiental en las costas gallegas

Basta de mentiras y manipulación. ¡Fuera el PP de la Xunta!

Las imágenes de playas plagadas de pellets, de animales muertos que empiezan a aparecer, de cientos de voluntarios con escasos medios realizando tareas de limpieza y, sobre todo, la ocultación durante semanas por parte de la Xunta del PP de esta mueva catástrofe medioambiental están reviviendo la trágica experiencia del Prestige hace ahora veintiún años.

El 13 de diciembre un particular daba la primera voz de alarma tras encontrarse sacos enteros y pellets sueltos en una playa de Ribeira. Desde entonces, ¡hace más de un mes!, y ante la dejadez, inacción e incompetencia tanto del PP en la Xunta como del PSOE en el Gobierno estatal, que tiene las competencias del Mar, este material se ha extendido por toda la costa gallega y el litoral cantábrico.

Entre otras muchas consecuencias nefastas, la fauna marina se lo está comiendo y después seremos nosotros y nosotras quienes nos comamos esa fauna contaminada. Basta de palabras, ¡recursos ya!

Pero la chulería y prepotencia del PP es increíble. Primero ocultan la información todo el tiempo que pueden, después mienten descaradamente negando el carácter tóxico de este material, pese a la evidencia científica sobre los graves y variados riesgos para nuestra salud y medioambiente. Y encima arremeten contra la ola de voluntarios y voluntarias, sin apenas recursos, que limpian playas pidiéndoles “andar con cuidado” y “un poco de orden”.

Les ha faltado poco para decir que los pellets están “riquísimos”. Nos toman por tontos, pero lo tenemos claro: su desprecio a la gente y al medioambiente, su cinismo e incompetencia es la otra cara de sus políticas de recortes sociales y privatizaciones para mayor negocio de sus amiguetes empresarios. Hay que echar al PP de la Xunta y levantar una movilización masiva en las calles.

Desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a todas y todos los estudiantes y jóvenes a participar en la manifestación del próximo domingo 21 en Compostela, a las 12h. en la Alameda. Contacta con nosotros para organizar acciones de protesta en tu instituto o facultad.