(Pincha o enlace do interior para firmar no seu apoio)

En castellano en el interior

vigo 652863 308x0 izdaVimos de coñecer a mala nova da pena de prisión de 3 anos para os compañeiros sindicalistas Carlos Rivas e Serafín Rodríguez, dos sindicatos UGT e CIG en Vigo, por uns feitos ocorridos durante a folga polo convenio do transporte en 2008. Dende o Sindicato de Estudantes condenamos enerxicamente este atropelo dos dereitos sindicais máis básicos e solidarizámonos cos compañeiros.

 

Estes feitos non son algo illado, teñen unha motivación política e ideolóxica moi clara, como ben manifestou o secretario comarcal da CIG en Vigo, o compañeiro Serafín Otero. Queren amedrentar a todas as persoas que se opoñen ás políticas de recortes dos sucesivos gobernos, a toda aquela persoa que ouse protestar contra as medidas antiobreiras que atacan os dereitos dos traballadores e benefician a banqueiros e grandes empresarios.

Como fixeron co estudantado en varias das últimas folgas convocadas polo Sindicato de Estudantes, en especial na de Vigo, cos piquetes das últimas folgas xerais, cos activistas sociais e sindicais que se opoñen ós desafiuzamentos e ós recortes en sanidade, así coma ó roubo dos bancos e das antigas caixas ós preferentistas, e un longo etcétera, agora tocoulles a estes dous compañeiros sufrir a represión, nesta ocasión a través da “Xustiza”.

O borrador da Reforma no Código Penal, a Lei Mordaza, é unha mostra da liña represiva que quere seguir o goberno dos ricos, o PP, contra a maioría social que non acepta as súas receitas para saír da crise: cargar sobre os ombreiros da clase obreira o peso da crise dos capitalistas e o seu sistema.

Para este domingo 9 hai unha manifestación de apoio ós dous compañeiros convocada por CIG, UGT e CCOO, ás 11:30 dende a Praza dos Cabalos (Praza de España). Dende o Sindicato de Estudantes animamos a todo o estudantado de familias traballadoras a acudir a dar o noso alento e apoio a estes dous compañeiros represaliados. A represión a estes compañeiros é a represión ó conxunto do movemento obreiro e á mocidade que loitamos nas rúas na defensa dos nosos dereitos.

Embaixo deixamos os enlaces para que visitedes a páxina creada para darlles apoio e para que firmedes a favor do indulto.

Polo indulto para Carlos e Serafín!

Non á represión sindical! Abaixo o goberno do PP!

A crise que a paguen os capitalistas!

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-justicia-concesi%C3%B3n-de-indulto-para-carlos-y-seraf%C3%ADn

El Sindicato de Estudiantes contra la represión sindical en Vigo.

¡Por el indulto para Carlos y Serafín!

(Pincha el enlace del interior para firmar en su apoyo)

Acabamos de conocer la mala noticia de la pena de prisión de 3 años para los compañeros sindicalistas Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, de los sindicatos UGT y CIG en Vigo, por unos hechos ocurridos durante la huelga por el convenio del transporte en 2008. Desde el Sindicato de Estudiantes condenamos enérgicamente este atropello de los derechos sindicales más básicos y nos solidarizamos con los compañeros.

Estos hechos no son algo aislado, tienen una motivación política e ideológica muy clara, como bien manifestó el secretario comarcal de la CIG en Vigo, el compañero Serafín Otero. Quieren amedrentar a todas las personas que se oponen a las políticas de recortes de los sucesivos gobiernos, a toda aquella persona que ose protestar contra las medidas anti obreras que atacan los derechos de los trabajadores y benefician a banqueros y grandes empresarios.

Como hicieron con el estudiantado en varias de las últimas huelgas convocadas por el Sindicato de Estudiantes, en especial en la de Vigo, con los piquetes de las últimas huelgas generales, con los activistas sociales y sindicales que se oponen a los desahucios y a los recortes en sanidad, así como al robo de los bancos y de las antiguas cajas a los preferentistas, y un largo etcétera, ahora les tocó a estos dos compañeros sufrir la represión, en esta ocasión a través de la “Justicia”.

El borrador de la Reforma en el Código Penal, la Ley Mordaza, es una muestra de la línea represiva que quiere seguir el gobierno de los ricos, el PP, contra la mayoría social que no acepta sus recetas para salir de la crisis: cargar sobre los hombros de la clase obrera el peso de la crisis de los capitalistas y su sistema.

Para este domingo 9 hay una manifestación de apoyo a los dos compañeros convocada por CIG, UGT y CCOO, a las 11:30 desde la Plaza de los Caballos (Plaza de España). Desde el Sindicato de Estudiantes animamos a todo el estudiantado de familias trabajadoras a acudir a dar nuestro aliento y apoyo a estos dos compañeros represaliados. La represión a estos compañeros es la represión al conjunto del movimiento obrero y los jóvenes que luchamos en las calles en defensa de nuestros derechos.

Abajo dejamos los enlaces para que visitéis la página creada para darles apoyo y para que firméis a favor del indulto.

¡Por el indulto para Carlos y Serafín!

¡No a la represión sindical! ¡Abajo el gobierno del PP!

¡La crisis que la paguen los capitalistas!