Prou repressió franquista contra els nostres drets democràtics!

Davant de les mobilitzacions multitudinàries a favor del dret a decidir per al poble de Catalunya, el Partit Popular i l'aparell de l'Estat han tornat a mostrar amb claredat l'ADN franquista que corre per les seves venes. En nom de la "democràcia" estan duent a terme tot un seguit de mesures pròpies dels temps de la dictadura per tal d'impedir que els joves i els treballadors catalans puguem legítimament decidir sobre la relació que volen mantenir amb l'Estat espanyol, inclòs el dret a la independència.

Si algú tenia dubtes sobre l’opressió nacional que patim a Catalunya, les ordres als Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional d'impedir la consulta de l'1-O, les amenaces de perseguir i jutjar tots els que imprimeixin paperetes o participin com a voluntaris i d’empresonar els alcaldes que facilitin l'obertura dels col•legis electorals, el registre de la redacció del setmanari El Vallenc i de les impremtes de Sant Feliu de Llobregat a la recerca de "material subversiu" com paperetes i cartells de propaganda o les últimes decisions del Tribunal Constitucional... hanposat aquesta realitat sobre la taula. Però això no és tot! La Guàrdia Civil ha dut a terme diverses detencions per enganxar propagandaen favor del sí en el referèndum i ja ha confiscat centenars de milers de cartells i pamflets. A més, la repressió no acaba a Catalunya: fa uns dies un reconegut jutge d'ultradreta va prohibir a Madrid la celebració d'un acte sobre el referèndum de l'1- O, prohibicions que s'han repetit en altres ciutats com Gasteiz i Gijón.

Encara que formalment ja no vivim en una dictadura, des del govern central i l'aparell de l'Estat s’han obstinat a rememorar les velles pràctiques d’aquella època terrible. No només s’està vulnerant el dret a decidir, sinó també el dret de reunió, a la llibertat de premsa, i a la llibertat d'expressió. Qui digui que això és democràtic és que està completament boig! Resulta que per a ells el que és democràtic és prohibir una votació! No podem tolerar que s’ataquin d'aquesta manera tan salvatge i sense cap conseqüència els nostres drets més bàsics!

Per a conquerir el dret a decidir: organització i mobilització dels treballadors i la joventut

Des del Sindicat d'Estudiants fem una crida a tots els estudiants a organitzar una resposta contundent per a derrotar aquesta ofensiva repressiva de l'aparell de l'Estat centralista, de la dreta (PP i Ciutadans) i que lamentablement també recolza la direcció del PSOE. Aquests atacs als nostres drets democràtics no van només dirigits al poble català, sinó al conjunt de la joventut i els treballadors de tots els territoris de l'Estat espanyol. Avui es prohibeixen votacions i actes sobre el referèndum català, demà per què no prohibir manifestacions o vagues i detenir els qui hi participin?

Sabem que si realment volem defensar i conquerir els drets de la majoria, això només és possible amb la mobilització dels estudiants i la classe treballadora. Volem exercir el dret a l'autodeterminació, però també volempoder decidir sobre totes les qüestions que ens afecten. I per això no ens subordinem a la burgesia catalana ni als seus polítics i partits. Sabem que Puigdemont i el PDeCAT són els campions de les retallades, que han atacat brutalment l'educació i la sanitat públiques, privatitzant els serveis socials i imposant pressupostos d'austeritat, i manant als Mossos d'Esquadra que reprimissin mobilitzacions com les del 15M. Ells, que han governat a Catalunya igual que el PP a la resta de l'Estat, mai defensaran la mateixa Catalunya que volem nosaltres: una república catalana socialista que trenqui amb l'opressió i l'explotació capitalista.

Per això, els joves de famílies treballadores, els que patim realment l'opressió d'una forma més descarnada, hem de sortir a defensar els nostres drets de la manera més contundent.

Des del Sindicat d'Estudiants cridem tots els joves a impulsar aquesta lluita, a crear Comitès d'Acció pel dret a decidir a cada centre d'estudis i facultat, a realitzar assemblees massives en instituts i universitats, a elaborar propaganda i penjar pancartes en els nostres centres i barris en defensa del dret a l’autodeterminació i contra la repressió.

No permetrem que es vulnerin d'aquesta manera tan flagrant els drets que tant va costar conquerir als nostres pares i avis sota la dictadura franquista. I per això des del Sindicat d'Estudiants li diem al govern del PP que, si continua amb l’escalada repressiva dels últims dies o si finalment s'atreveix a executarles seves amenaces d'aplicarl'article 155 de la Constitució, convocarema la joventut de Catalunya a la vaga general educativa i a l'ocupació d'instituts i universitats per a derrotar aquesta agressió franquista i autoritària sense precedents.

En defensa del dret a decidir!
Contra la repressió franquista i les retallades!
Per una Catalunya lliure d’opressió i explotació!

 

¡El 1-O volem votar!

El pueblo y la juventud de Catalunya tenemos derecho a decidir

¡Basta ya de represión franquista contra nuestros derechos democráticos!

Frente a las movilizaciones multitudinarias a favor del derecho a decidir para el pueblo de Catalunya, el Partido Popular y el aparato del Estado han vuelto a mostrar con claridad el ADN franquista que corre por sus venas. En nombre de la “democracia” están llevando a cabo toda una serie de medidas propias de los tiempos de la dictadura con el fin de impedir que los jóvenes y trabajadores catalanes podamos legítimamente decidir sobre la relación que queremos mantener con el Estado español, incluido el derecho a la independencia.

Si alguien tenía alguna duda sobre la opresión que vivimos en Catalunya, las órdenes a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional de impedir la consulta del 1-O, las amenazas de perseguir y juzgar a todos aquellos que impriman papeletas o participen como voluntarios, a los alcaldes que faciliten la apertura de colegios electorales, el registro de la redacción del semanario El Vallenc o las imprentas de Sant Feliu de Llobregat en busca de “material subversivo” como papeletas y carteles de propaganda (!!) o las últimas decisiones del Tribunal Constitucional han puesto esta realidad sobre la mesa. ¡Pero esto no es todo! La Guardia Civil ya ha llevado a cabo varias detenciones por pegar carteles a favor del sí en el referéndum y requisado cientos de miles de carteles y hojas. Pero la represión no termina en Catalunya: hace unos días un reconocido juez de ultraderecha prohibía en Madrid la celebración de un acto sobre el referéndum del 1-O, prohibiciones que se han sucedido en otras ciudades como Gasteiz y Gijón.
Aunque formalmente ya no vivimos en una dictadura, desde el gobierno y el aparato del Estado siguen empeñados en rememorar las viejas prácticas de esa época terrible. No sólo se está vulnerando el derecho a decidir sino también el derecho de reunión, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¡Quien diga que esto es democrático es que está completamente loco! ¡Resulta que para ellos lo democrático es prohibir una votación! ¡No podemos tolerar que se ataquen de esta forma tan salvaje y sin ninguna consecuencia nuestros derechos más básicos!

Para conquistar el derecho a decidir: organización y movilización de los trabajadores y la juventud.

Desde el Sindicat d’Estudiants llamamos a todos los estudiantes a organizar una respuesta contundente para derrotar esta ofensiva represiva del aparato del Estado centralista, de la derecha (PP y Ciudadanos) y que lamentablemente cuenta con el apoyo de la dirección del PSOE. Estos ataques a nuestros derechos democráticos no van sólo dirigidos al pueblo catalán, sino al conjunto de la juventud y los trabajadores de todos los territorios del Estado español. Hoy se prohíben votaciones y actos sobre el referéndum catalán, mañana ¿por qué no prohibir manifestaciones o huelgas y detener a quienes participen en ella?

Sabemos que si realmente queremos defender y conquistar los derechos de la mayoría, esto sólo es posible con la movilización de la clase trabajadora y la juventud. Queremos ejercer el derecho de autodeterminación, pero también poder decidir sobre todas las cuestiones que nos afectan. Y por eso no nos subordinamos a la burguesía catalana ni a sus políticos y partidos. Sabemos que Puigdemont y el PDeCat son los campeones de los recortes, que han atacado salvajemente la educación y la sanidad públicas, privatizando los servicios sociales e imponiendo presupuestos de austeridad, y mandando a los Mossos d´Esquadra para reprimir movilizaciones como las del 15-M. Ellos, que han actuado en Catalunya igual que el PP en el resto del Estado, nunca defenderán la misma Catalunya que nosotros queremos: una república catalana socialista que rompa con la opresión y la explotación capitalista.

Por eso, los jóvenes de familias trabajadoras, los que sufrimos realmente la opresión de una forma más descarnada, debemos salir a defender nuestros derechos de la manera más contundente.

Desde el Sindicat d´Estudiants llamamos a todos los jóvenes a impulsar esta lucha, a crear Comités de Acción por el derecho a decidir en cada centro de estudios y facultad, a realizar asambleas masivas en institutos y universidad, a elaborar propaganda y colgar pancartas en nuestros centros y barrios en defensa del derecho a decidir y contra la represión.

No vamos a permitir que se vulneren de esta forma tan flagrante los derechos que tanto costó conquistar a nuestros padres y abuelos bajo la dictadura franquista. Y por eso desde el Sindicat d´Estudiants le decimos al gobierno del PP que si finalmente se atreve a llevar a cabo sus amenazas de aplicar el artículo 155 de la Constitución, llamaremos a la juventud en Catalunya a la huelga general educativa, a la ocupación de institutos y universidades, para derrotar esta agresión franquista y autoritaria sin precedentes.

¡En defensa del derecho a decidir!
¡Contra la represión franquista y los recortes!
¡Por una Catalunya libre de opresión y explotación!