CARTELLDEFINITIUAMBSANGRE29 març
17 h. Plaça Universitat

NI LOMCE, NI LEC NI RETALLADES

CAP TANCAMENT A LA PÚBLICA

SUBSTITUCIONS DES DEL 1r DIA AL 100%