Os alumnos e alumnas do IES Xunqueira II están sufrindo unha forte represión por parte da dirección do centro. Recentemente o Director negou a entrada a unha alumna pola vestimenta, argumentando que “ía provocando” e declarouse a si mesmo “machista, fascista e opresor” pero afirmando rotundamente que esa alumna non ía entrar. 

A isto súmase a prohibición da entrada aos ex-alumnos do centro o día seguinte á graduación. Estes alumnos foron a despedirse de compañeiros e profesores seguindo a tradición. Ante a prohibición de entrar, outros alumnos de distintos cursos, así como profesores, baleiraron as aulas para unirse á protesta dos recén graduados e realizaron unha concentración no centro. Esta decisión acabou cunha chamada do director á policía, presentándose 3 patrullas no centro. Ademais, os profesores que apoiaron aos alumnos foron ameazados con ser levados á inspección. O vicedirector, pola súa parte, proferiu insultos e ameazas gravísimas contra unha profesora que apoiou aos estudantes. O mesmo profesor que nunha clase de 3º da ESO (alumnos de 14 anos) dixo que ían acabar todos na rúa vivindo do seu corpo. Pode unha persoa así estar impartindo clase e ocupando un alto cargo da directiva? Qué clase de educación queremos para estes alumnos? Dende o S.E esiximos o seu cese inmediato. 

Por outra banda, os alumnos do centro están sendo represaliados por denunciar nas redes sociais a actitude do director. Éste está abolindo todo tipo de liberdade de expresión tanto dentro como fóra do centro. Dende o Sindicato de Estudantes denunciamos estas condutas represivas e machistas que leva a cabo a dirección do centro e esiximos a súa dimisión inmediata para que os alumnos poidan dispor dun ensino democrático e de calidade.

Dende o Sindicato de Estudantes e Libres e Combativas pensamos que non hai cabida para este tipo de actitudes por parte da dirección do centro e esiximos a súa dimisión inmediata. Poñémonos a disposición da comunidade educativa para levar adiante a loita contra estas actitudes machistas. Por este motivo propoñemos a celebración dunha asemblea conxunta de pais, nais, estudantes e profesores para abordar esta situación. Dende xa anunciamos que se a equipa directiva non dimite inmediatamente, levaremos adiante as mobilizacións que fagan falta para facer fronte a esta intolerable situación. Esiximos:

-Dimisión inmediata do director e o vicedirector
-Basta de machismo nas nosas escolas
-Basta de represión contra os dereitos democráticos do alumnado
-Basta de prohibicións sobre a nosa forma de vestir


Machismo y represión en el IES Xunqueira II (Pontevedra)

Los alumnos y alumnas del IES Xunqueira II están sufriendo una fuerte represión por parte de la dirección del centro. Recitemente el Director negó la entrada a una alumna por su vestimenta, argumentando que “iba provocando” y se declaró a sí mismo “machista, fascista y opresor” pero afirmando rotundamente que esa alumna no iba a entrar.

A esto se suma la prohibición de la entrada a los ex-alumnos del centro el día siguiente a la graduación. Estos alumnos fueron a despedirse de compañeros y profesores siguiendo la tradición. Ante la prohibición de entrar, otros alumnos de distintos cursos, así como profesores, vaciaron las aulas para unirse a la protesta de los recién graduados y realizaron una concentración en el centro. Esta decisión acabó con una llamada del director a la policía, presentándose 3 patrullas en el centro. Además, los profesores que apoyaron a los alumnos fueron amenazados con ser llevados a la inspección. El vicedirector, por su parte, profirió insultos y amenazas gravísimas contra una profesora que apoyó a los estudiantes. El mismo profesor que en una clase de 3º de la ESO (alumnos de 14 años) dijo que iban a acabar todos en la calle viviendo de su cuerpo. ¿Puede una persona así estar impartiendo clase y ocupando un alto cargo de dirección? ¿Qué clase de educación queremos para estos alumnos? Desde el S.E exigimos su cese inmediato.

Por otra parte, los alumnos del centro están siendo represaliados por denunciar en las redes sociales la actitud del director. Este está aboliendo todo tipo de libertad de expresión tanto dentro como fuera del centro. Desde el Sindicato de Estudiantes denunciamos estas conductas represivas y machistas que lleva a cabo la dirección del centro y exigimos su dimisión inmediata para que los alumnos puedan disponer de una enseñanza democrática y de calidad.

Desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas pensamos que no hay cabida para este tipo de actitudes por parte de la dirección del centro y exigimos su dimisión inmediata. Nos ponemos a disposición de la comunidad educativa para llevar adelante la lucha contra estas actitudes machistas. Por este motivo proponemos la celebración de una asamblea conjunta de padres, madres, estudiantes y profesores para abordar esta situación. Desde ya anunciamos que si el equipo directivo no dimite inmediatamente, llevaremos adelante las movilizaciones que hagan falta para hacer frente a esta intolerable situación. Exigimos:

-Dimisión inmediata del director y el vicedirector
-Basta de machismo en nuestras escuelas
-Basta de represión contra los derechos democráticos del alumnado
-Basta de prohibiciones sobre nuestra forma de vestir

10 de mayo: Todas y todos a la huelga estudiantil

cartel 10m castellano peq 1