A decisión da Confederación de ANPAS Galegas e da PGDEP (Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público) de sumarse á folga e ás manifestacións convocadas polo Sindicato de Estudantes para o vindeiro 24 de novembro é un gran paso adiante na necesaria unidade para rematar coas reválidas e derrogar a LOMCE. 

Sen dúbida, esta decisión das ANPAS Galegas e da PGDEP reforzará o enorme movemento de loita a nivel estatal iniciado o pasado 26 de outubro coa folga estudantil convocada polo Sindicato de Estudantes e a folga de pais e nais convocada pola CEAPA. Nese día, as rúas de todo o Estado español viron masivas manifestacións de estudantes e traballadores para esixir a anulación das brutais agresións contra o ensino público perpetradas polo PP.

Ó día seguinte desa gran folga, o propio Rajoy anunciou dende a tribuna do Congreso dos Deputados, en plena sesión da súa investidura, que as reválidas non terían efecto académico este curso. Foi unha tomadura de pelo, posto que o propio decreto de xullo xa o recolle así.

Dende ese día, o PP vén realizando anuncios que buscan descaradamente desmobilizar: que se as reválidas poderían non ter nunca efectos académicos, que se a de 2º de Bacharelato non terá que facela quen non vaia ir á universidade, que se se aprobará cun 4...

Lonxe de demostrar a fortaleza, todas estas manobras do PP reflicten a febleza. O PP fai concesións secundarias co obxectivo de salvar o fundamental, que é que as reválidas sigan vixentes. NON NOS ENGANAN. O Sindicato de Estudantes non se conforma con moratorias nin con retoques. Esiximos a anulación total das reválidas e a derrogación da LOMCE, e para iso o xoves 24 de novembro volveremos ás rúas de todo o Estado español.

NON ÁS REVÁLIDAS FRANQUISTAS!
DERROGACIÓN DA LOMCE!
TODOS Á FOLGA E ÁS MANIFESTACIÓNS O XOVES 24!

 

La decisión de la Confederación de ANPAS Gallegas y de la PGDEP (Plataforma Gallega en Defensa de la Enseñanza Pública) de sumarse a la huelga y a las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes para el próximo 24 de noviembre es un gran paso adelante en la necesaria unidad para finalizar con las reválidas y derogar la LOMCE.


Sin duda, esta decisión de las ANPAS Gallegas y de la PGDEP reforzará el enorme movimiento de lucha a nivel estatal iniciado el pasado 26 de octubre con la huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes y la huelga de padres y madres convocada por la CEAPA. En ese día, las calles de todo el Estado español vieron masivas manifestaciones de estudiantes y trabajadores para exigir la anulación de las brutales agresiones contra la educación pública perpetradas por el PP.

Al día siguiente de esa gran huelga, el propio Rajoy anunció desde la tribuna del Congreso de los Diputados, en plena sesión de su investidura, que las reválidas no tendrían efecto académico este curso. Fue una tomadura de pelo, puesto que el propio decreto de julio ya lo recoge así.

Desde ese día, el PP viene realizando anuncios que buscan descaradamente desmovilizar: que si las reválidas podrían no tener nunca efectos académicos, que si la de 2º de Bachillerato no tendrá que hacerla quien no vaya a ir a la universidad, que si se aprobará con un 4...

Lejos de demostrar fortaleza, todas estas maniobras del PP reflejan debilidad. El PP hace concesiones secundarias con el objetivo de salvar lo fundamental, que es que las reválidas sigan vigentes. NO NOS ENGAÑAN. El Sindicato de Estudiantes no se conforma con moratorias ni con retoques. Exigimos la anulación total de las reválidas y la derogación de la LOMCE, y para eso el jueves 24 de noviembre volveremos a las calles de todo el Estado español.

¡NO A LAS REVÁLIDAS FRANQUISTAS!
¡DEROGACIÓN DE LA LOMCE!
¡TODOS A LA HUELGA Y A LAS MANIFESTACIONES El JUEVES 24!

10 de mayo: Todas y todos a la huelga estudiantil

cartel 10m castellano peq 1